Testimony of a Thomondois

Encouragement d’un Thomondois!

Encouragement d’un Thomondois:

Mwen vle felisite le groupe des Anciens Eleves de l’Ecole Marie-Auxiliatrice de Thomonde – ki te fonde par le Rev. Pere Henry Garsou.

Mwen ta mande tout pitit Tomond k-ap viv a l’Est, a l’Ouest, au Nord, et au Sud; an nou mete ansanm avek responsab organisation FAEMAT pou nou fe Tomond vini yon kote tout pitit li yo k-ap viv nan peyi etranje, le yo bezwen vi-n nan vakans pou se nan payi yo yo vini.

An nou kole zepol avek Tide Lafalaise epi ak lot mounn ki nan komite ya pou rencontre sa k-ap fet an 2018 la ka youn reyisit total.

Gloire la pap pou Tide ni pou manm organisation an non, l-ap pou Tomond!

Mwenmenm se nan lekol leta-a mwen te ye, m-ap fe tout mwayen possib pou-m vini.

~ Malary Biton.

 

About the Author

Publisheur

La Fondation des Anciens Élèves de Marie Auxiliatrice de Thomonde - FAEMAT - est une fondation sans but lucratif, regroupant principalement les garçons et les filles ayant fait leurs études primaires à l’école Marie-Auxiliatrice de Thomonde, Plateau Central d’Haïti.

L’Ecole Marie-Auxiliatrice de Thomonde est une école primaire privée, congréganiste fondée en 1968, et aussi une œuvre des Sœurs de Saint Joseph de Cluny.

Pour toute information sur FAEMAT, veuillez nous contacter
par email/courrier électronique FAEMAT {at} Thomonde.org | par téléphone +509 36 71 4488 (Thomonde) et +1-617-863-6285 USA | www.FAEMAT.org | www.Thomonde.org